Wydajność silnika pneumatycznego

Wydajność silnika pneumatycznego zależy od ciśnienia na wlocie.

Performance air motor

Silnik może pracować w pełnym zakresie obrotów

Przy stałym ciśnieniu na wlocie silniki pneumatyczne wykazują charakterystyczną liniową zależność mocy wyjściowej od momentu obrotowego/prędkości obrotowej. Jednak poprzez regulację dopływu powietrza z wykorzystaniem techniki dławienia lub regulacji ciśnienia można łatwo modyfikować moc wyjściową silnika. Jedną z funkcji silników pneumatycznych jest możliwość działania w pełnym zakresie obrotów, począwszy od prędkości swobodnej, aż do zatrzymania, bez jakiegokolwiek negatywnego wpływu na silnik. Prędkość swobodna* lub prędkość biegu jałowego jest definiowana jako prędkość robocza, gdy wał zdawczy nie jest obciążony *Prędkość swobodna = prędkość, przy której wał zdawczy obraca się w przypadku braku obciążenia.

Krzywa mocy

Power curve air motor

Moc wytwarzana przez silnik pneumatyczny to efekt momentu obrotowego i prędkości. Silniki pneumatyczne wytwarzają charakterystyczną krzywą mocy z maksymalnymi osiągami występującymi przy około 50% wartości prędkości swobodnej. Moment obrotowy wytwarzany w tym punkcie jest często określany jako „moment obrotowy przy maksymalnej mocy wyjściowej”. Wzór mocy wyjściowej: P = (π x M x m) / 30 M = (30 x P) / (π x n) n = (30 x P) / (π x M) P = moc [kW] M = moment obrotowy [Nm] n = prędkość [obr./min]

Punkt roboczy

Working point air motor

Punkt roboczy silnika pneumatycznego

Podczas wybierania silnika pneumatycznego do danego zastosowania należy najpierw ustalić „punkt roboczy”. Jest to połączenie żądanej prędkości roboczej silnika oraz momentu obrotowego wymaganego w tym punkcie. Uwaga: punkt na krzywej momentu obrotowego/prędkości obrotowej, w którym silnik rzeczywiście pracuje, jest nazywany punktem roboczym.

Zapotrzebowanie na powietrze

Zużycie powietrza powietrza przez silnik pneumatyczny wzrasta wraz z prędkością obrotową silnika, co powoduje zwiększenie prędkości swobodnej. Nawet w przypadku zatrzymania (przy zastosowaniu pełnego nacisku) silnik zużywa powietrze. Uwaga: zużycie powietrza jest mierzone w l/s. Nie jest to jednak rzeczywista objętość sprężonego powietrza znajdującego się w silniku, lecz wartość przedstawiająca objętość powietrza w przypadku rozprężenia do ciśnienia atmosferycznego. Jest to standardowa metoda pomiaru wykorzystywana dla wszystkich urządzeń pneumatycznych.