Metody modyfikacji wydajności silnika

Dławienie i regulacja ciśnienia to dwie metody modyfikacji wydajności silnika pneumatycznego. O wyborze odpowiedniej decydują warunki zastosowania.

Dławienie

Throttling air motor

Przepustnica jest zazwyczaj montowana na wlocie lub wylocie silnika. Korzyścią płynącą z dławienia na wlocie jest zmniejszenie zużycia powietrza, natomiast dławienie na wylocie pozwala zachować nieznacznie wyższy początkowy moment obrotowy. Jeśli wysoki początkowy moment obrotowy ma zostać zachowany, a prędkość obrotowa zmniejszona, dławienie to najlepsza metoda modyfikacji mocy silnika.

Regulacja ciśnienia

Pressure regulation air motor

Regulator ciśnienia jest zawsze montowany na wlocie silnika. Korzystanie z regulacji ciśnienia to idealne rozwiązanie, gdy jest wymagane sterowanie momentem obrotowym zatrzymania, a wysoki początkowy moment obrotowy nie ma większego znaczenia.

Wydajność silnika przy innym ciśnieniu powietrza

Wszystkie wykresy dotyczące wydajności silników pneumatycznych firmy Atlas Copco zostały przedstawione z wykorzystaniem ciśnienia na wlocie wynoszącego 6,3 bara. W przypadku innych wartości ciśnienia powietrza krzywe wydajności należy obliczyć ponownie. Aby obliczyć dane dotyczące silnika, należy pomnożyć ciśnienie o wartości 6,3 bara przez współczynnik korekcyjny przedstawiony w poniższej tabeli. Innym sposobem na sprawdzenie działania regulacji ciśnienia lub przepustnicy silnika jest skorzystanie z programu wyboru silników pneumatycznych.